Hin tôi có mt s lô đt sau cn bán gp: (ti khu ĐTM Văn Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Ni) >>>>
      *BT3-17; BT5-27; BT6-24; 
    *TT1-09; TT1-19; TT1-27; TT1-71; TT1-41; TT2-41; TT2-73; TT8-17; TT9-89; TT9-90; TT9-93; TT9-100; TT10-41; TT10-53 TT12-43; TT20B-30; TT23-20; TT24-15; TT27-01; TT27-18; TT28-33; TT28-39; TT30-26; TT30-50; TT35-4, TT37, TT38, TT37-2, TT37-32; TT12-6;TT16-46,48
    *LK7-22; LK7-38; LK8-04; LK8-14; LK8-26; LK10-12; LK12-24; LK14B-26; LK26-15; LK29-07; LK31-14; LK32-22
=> Quý khách muốn đi xem vị trí lô đất vui lòng liên hệ anh Vinh Quang:0934.500.296 Hoặc 0934.213.395
  ___
 ____
 
BT3-17
Din tích lô đt: 200m2
Đường 12m
Hướng Đông Bc
Giá bán 13.5 t
  
BT5-27
Din tích lô đt: 201m2
 Mt tin 9.7m
 Đường 16.5m
 Hướng Tây Bc
Giá bán 12.7 t
 
BT6-24
 Din tích lô đt: 200m2
Mt tin: 10m
Đường 12m
Hướng Nam
Giá bán 55 tri/m2 + xây thô 1.6 t
TT1-09
         Giá 5.5 tỷ VNĐ
TT1-19
         Giá 5.8 tỷ VNĐ
TT1-27
Giá 51 triu/m2.
TT1-71 Giá 59 triệu/m2.
TT2-41
Giá 5.3 tỷ VNĐ.
TT2-73
Diện tích đất là 90m2, xây dựng là 67.5m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 24m;
Hướng Nam;
Giá 6,9 tỷ VNĐ.
TT9-90
Diện tích đất là 90m2, xây dựng là 67.1m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 16.5m;
Hướng Tây Nam;
        Giá 65 triệu/m2 + xây thô 780 triệu.
TT9-93
Diện tích đất là 90.06m2, xây dựng là 67.56m2;
Mặt tiền 4.7m;
Đường 16.5m;
Hướng Tây  Nam;
Giá 59 triệu/m2.
    
TT9-100
Diện tích đất là 90.06m2, xây dựng là 67.56m2;
Mặt tiền 4.7m;
Đường 16.5m;
Hướng Tây  Nam;
 Giá 59 triệu/m2.
TT10-41
Diện tích đất là 90m2, xây dựng là 67.5m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 12m;
Hướng Đông Nam;
Giá 6,2 tỷ VNĐ. 
TT10-53

Giá 6,45 tỷ VNĐ. 
TT12-43
Diện tích đất là 163m2, xây dựng là 95.34m2;
Ô góc: 19.2m và 8.9m
Đường 12m và 19.5m;
Hướng Bắc, Tây;
         Giá 60 triệu/m2 + xây thô 1.4 tỷ VNĐ. TT23-20

Giá 60 triệu/m2 + xây thô 935 triệu VNĐ
TT24-15
Diện tích đất là 83.38m2, xây dựng là 60.88m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 12m;
Hướng Tây Bắc;
Giá 6,3 tỷ VNĐ;
TT27-01
Diện tích đất là 152.5m2, xây dựng là 71m2;
        Giá 60 triệu/m2. 
TT27-18
Diện tích đất là 126m2, xây dựng là 68.86m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 19.5m và 7.5m;(ô góc);
Hướng Đông Bắc, Tây Bắc;
        Giá 98 triệu/m2. 
TT28-33
        Giá 5.5 tỷ VNĐ LK20B-3O
Diện tích đất là 90m2, xây dựng là 67,5m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 19.5m;
Hướng Đông Nam;
Giá 88 triệu/m2.   
LK7-38      
Giá 6,2 t VNĐ.
LK8-04      
         Giá 6,4 t VNĐ.  
LK8-14      
Giá 6,5 t VNĐ.
LK10-12
Diện tích đất là 90m2, xây dựng là 67.5m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 12m;
Hướng Đông Nam;
Giá 86 triệu/m2 + xây thô.  
LK12-24
Diện tích đất là 90m2, xây dựng là 67.5m2;
Mặt tiền 4.5m;
Đường 12m;
Hướng Đông Nam;
Giá 6,2 tỷ VNĐ.
 
=> Quý khách muốn đi xem vị trí lô đất vui lòng liên hệ anh Vinh Quang:0934.500.296 hoặc 0934.213.395

 Mời quý khách nháy chuột vào đây để xem tiếp !