Hang cty
Lien ke C -U3 - L86 dien tich 75 m2 huong TB duong truoc nha 13,5 m2 giá ban 51tr co thuong luong
Lien ke C -U3 – L48 dien tich 75 m2 huong ĐB duong truoc nha 11,5 m2 giá ban 52tr co thuong luong
Lien ke C -U3 – L30 dien tich 75 m2 huong ĐB duong truoc nha 11,5 m2 giá ban 48tr co thuong luong
Lien ke C –U8 – L70 dien tich 75 m2 huong B duong truoc nha 13,5 m2 giá ban 46tr co thuong luong

Lien ke C –U8 – L86 dien tich 75 m2 huong B duong truoc nha 31 m2 giá ban 51tr co thuong luong
Kiếu sn phm D án Tên bt đng sn C U3 - L86 Mã bt đng sn SP7299 Tên d án Dương Ni Thuc d án DA47 Loi bt đng sn Lin k Chính ch/Môi gii Hàng chính ch Tình trng pháp lý UQCC Tnh Hà Ni Huyn Qun Hà Đông Din tích 75 Hướng Tây Bc Đường trước nhà 13,5 m Giá gc 0 Giá bán ra 50,5 Giá mua vào 50 Giá tính doanh thu nhân viên 0,5
Mọi thông tin dự án vui lòng liên hệ:

Phòng Giao Dịch Vimeco Trung Hòa – sandua.info
Hotline 24/24h (Tư vấn hoàn toàn miễn phí)


Lê Dung 0974.887.722
NguyễnTrung Dũng 0983.880.011