Chung cư mipec tây sơn

Tòa A:
1604A 120m hg ĐN giá 2200$
2005A 144m hg ĐN giá 2200$
2107A 109,9m Hướng TB giá 2150$
Tòa B:
608B 104,8m Hg TB giá 2200$
704B 120m Hg ĐN giá 2150$
705B 144m Hg ĐN giá 2350$
1005B 144m Hg Đn giá 2250$
1507B 109,9m Hg TB giá 2250$
2006B 82,6m Hg ĐN giá 2400$
2105B 144m Hg ĐN giá 2350$
2102B 132m Hg Đn Gía 2330$

Liên hệ 0974599988Chung cu mipec tay son,chung cư mipec 229 tây sơn,chung cu mipec 229 tay son,cc mipec 229 tay son,chung cu cao cap mipec,can so 6 chung cu mipec,can so 7 chung cu mipec, can so 5 chung cu mipec, can so 4 chung cu mipec, can so 3 chung cu mipec, can so 2 chung cu mipec, can so 1 chung cu mipec, can so 8 chung cu mipec,can 01 mipec, can 02 mipec, can 03 mipec, can 04 mipec, can 05 mipec, can 06 mipec, can 07 mipec, can 08 mipec,chung cu tay son,chung cư tây sơn,cc tay son,cc tây sơn,chung cu nga tu so,chung cư ngã tư sở, dự án MIPEC, chung cư MIPEC, căn hộ MIPEC, cc MIPEC, ch MIPEC, cccc MIPEC, chcc MIPEC, chung cư cao cấp MIPEC, căn hộ cao cấp MIPEC, bán dự án MIPEC, bán chung cư MIPEC, bán căn hộ MIPEC, bán cc MIPEC, bán ch MIPEC, bán cccc MIPEC, bán chcc MIPEC, bán chung cư cao cấp MIPEC, bán căn hộ cao cấp MIPEC, du an MIPEC, chung cu MIPEC, can ho MIPEC, chung cu cap MIPEC, can ho cao cap MIPEC,chung cu mipec dt 82m