Chung cư mipec tây sơn
Tòa A:
1604A 120m hg ĐN giá 2200$
2005A 144m hg ĐN giá 2200$
2107A 109,9m Hướng TB giá 2150$
Tòa B:
608B 104,8m Hg TB giá 2200$
704B 120m Hg ĐN giá 2150$
705B 144m Hg ĐN giá 2350$
1005B 144m Hg Đn giá 2250$
1507B 109,9m Hg TB giá 2250$
2006B 82,6m Hg ĐN giá 2400$
2105B 144m Hg ĐN giá 2350$
2102B 132m Hg Đn Gía 2330$
LH: Thủy 0987255167