Chỉ với giá từ 35.000đ đến 50.000đ các bạn có thể thưởng thức được các món ăn sau. Hấp dẫn quá phải ko nào!!!
[IMG]http://nd2.upanh.com/b4.s10.d3/27ec20256031796f32962593c4e5d10f_35763192.28092011 140.jpg[/IMG]
[IMG]http://nd5.upanh.com/b1.s9.d4/0c4541f2f624458a23778d59ba5b5a75_35763195.28092011 141.jpg[/IMG]
[IMG]http://nd4.upanh.com/b6.s4.d1/cd7e58c6fa754e1b71fb21afae09c98a_35763204.28092011 142.jpg[/IMG]
[IMG]http://nd0.upanh.com/b4.s11.d2/c38146ea8d184df866e8896ec8ae62e8_35763210.28092011 143.jpg[/IMG]
[IMG]http://nd7.upanh.com/b3.s7.d4/d1f20e...qungcothcn.jpg[/IMG]
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH