Bán căn hộ cao cấp, chung cư 88 láng hạ:
Tòa A – 31 tầng - 3 hầm
Căn A2801 – 112m2 – giá 2550USD\m2
Căn A1404 – 112m2 – giá 2450USD\m2
Căn A1904 – 112m2 – giá 2550USD\m2
Căn A2803 – 139m2 – giá 2550USD\m2
Căn A2204 – 112m2 – giá 2500USD\m2
Tòa B – 31 tầng - 3 hầm
Căn B410 – 145,6m2 – giá 2400USD\m2
Căn B512 – 172m2 – giá 2450USD\m2
Căn B1505 – 101m2 – giá 2450USD\m2
Căn B1012 – 172m2 – giá 2550USD\m2
Căn B1805 – 101m2 – giá 2500USD\m2
Căn B2307 – 108m2 – giá 2450USD\m2
Căn B1610 – 145,6m2 – giá 2500USD\m2
Căn B2606 – 108m2 – giá 2500USD\m2
Căn B2601 – 172m2 – giá 2500USD\m2
Căn B2701 – 172m2 – giá 2500USD\m2
=>Tất cả bao tên hợp đồng. LH: Thủy 0987255167