Công ty Tiến Phát cung cấp xylanh Airtac chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:
Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn: 0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com

Danh sách xylanh Airtac Tiến Phát cung cấp

XYLANH TRÒN


MAL 20x25
MAL 20x50
MAL 20x75
MAL 20x100
MAL 20x125
MAL 20x150
MAL 20x175
MAL 20x200
MAL 20x225
MAL 20x250
MAL 20x300
MAL 20x350
MAL 20x400
MAL 20x450
MAL 20x500
MAL 20x(+50m/m)
MAL 20xS
MAL 25x25
MAL 25x50
MAL 25x75
MAL 25x100
MAL 25x125
MAL 25x150
MAL 25x175
MAL 25x200
MAL 25x225
MAL 25x250
MAL 25x300
MAL 25x350
MAL 25x400
MAL 25x450
MAL 25x500
MAL 25x(+50m/m)
MAL 25xS
MAL 32x25
MAL 32x50
MAL 32x75
MAL 32x100
MAL 32x125
MAL 32x150
MAL 32x175
MAL 32x200
MAL 32x225
MAL 32x250
MAL 32x300
MAL 32x350
MAL 32x400
MAL 32x450
MAL 32x500
MAL 32x(+50m/m)
MAL 32xS
MAL 40x25
MAL 40x50
MAL 40x75
MAL 40x100
MAL 40x125
MAL 40x150
MAL 40x175
MAL 40x200
MAL 40x225
MAL 40x250
MAL 40x300
MAL 40x350
MAL 40x400
MAL 40x450
MAL 40x500
MAL 40x(+50m/m)
MAL 40xS

XY LANH VUÔNG HƠI

SC 32x25
SC32x50
SC 32x75
SC 32x100
SC 32x125
SC 32x150
SC 32x175
SC 32x200
SC 32x225
SC 32x250
SC 32x300
SC 32x350
SC 32x400
SC 32x450
SC 32x500
SC 32x600
SC 32x700
SC 32x800
SC 32x900
SC 32x1000
SC 32x(+100m/m)
SC 32xS
SC 40x25
SC 40x50
SC 40x75
SC 40x100
SC 40x125
SC 40x150
SC 40x175
SC 40x200
SC 40x225
SC 40x250
SC 40x300
SC 40x350
SC 40x400
SC 40x450
SC 40x500
SC 40x600
SC 40x700
SC 40x800
SC 40x900
SC 40x1000
SC 40x(+100m/m)
SC 40xS
SC 50x25
SC 50x50
SC 50x75
SC 50x100
SC 50x125
SC 50x150
SC 50x175
SC 50x200
SC 50x225
SC 50x250
SC 50x300
SC 50x350
SC 50x400
SC 50x450
SC 50x500
SC 50x600
SC 50x700
SC 50x800
SC 50x900
SC 50x1000
SC 50x(+100m/m)
SC 50xS
SC 63x25
SC 63x50
SC 63x75
SC 63x100
SC 63x125
SC 63x150
SC 63x175
SC 63x200
SC 63x225
SC 63x250
SC 63x300
SC 63x350
SC 63x400
SC 63x450
SC 63x500
SC 63x600
SC 63x700
SC 63x800
SC 63x900
SC 63x1000
SC 63x(+100m/m)
SC 63xS
SC 80x25
SC 80x50
SC 80x75
SC 80x100
SC 80x125
SC 80x150
SC 80x175
SC 80x200
SC 80x225
SC 80x250
SC 80x300
SC 80x350
SC 80x400
SC 80x450
SC 80x500
SC 80x600
SC 80x700
SC 80x800
SC 80x900
SC 80x1000
SC 80x(+100m/m)
SC 80xS
SC 100x25
SC 100x50
SC 100x75
SC 100x100
SC 100x125
SC 100x150
SC 100x175
SC 100x200
SC 100x225
SC 100x250
SC 100x300
SC 100x350
SC 100x400
SC 100x450
SC 100x500
SC 100x600
SC 100x700
SC 100x800
SC 100x900
SC 100x1000
SC 100x(+100m/m)
SC 100xS

SI 32x25
SI32x50
SI 32x75
SI 32x100
SI 32x125
SI 32x150
SI 32x175
SI 32x200
SI 32x225
SI 32x250
SI 32x300
SI 32x350
SI 32x400
SI 32x450
SI 32x500
SI 32x600
SI 32x700
SI 32x800
SI 32x900
SI 32x1000
SI 32x(+100m/m)
SI 32xS
SI 40x25
SI 40x50
SI 40x75
SI 40x100
SI 40x125
SI 40x150
SI 40x175
SI 40x200
SI 40x225
SI 40x250
SI 40x300
SI 40x350
SI 40x400
SI 40x450
SI 40x500
SI 40x600
SI 40x700
SI 40x800
SI 40x900
SI 40x1000
SI 40x(+100m/m)
SI 40xS
SI 50x25
SI 50x50
SI 50x75
SI 50x100
SI 50x125
SI 50x150
SI 50x175
SI 50x200
SI 50x225
SI 50x250
SI 50x300
SI 50x350
SI 50x400
SI 50x450
SI 50x500
SI 50x600
SI 50x700
SI 50x800
SI 50x900
SI 50x1000
SI 50x(+100m/m)
SI 50xS
SI 63x25
SI 63x50
SI 63x75
SI 63x100
SI 63x125
SI 63x150
SI 63x175
SI 63x200
SI 63x225
SI 63x250
SI 63x300
SI 63x350
SI 63x400
SI 63x450
SI 63x500
SI 63x600
SI 63x700
SI 63x800
SI 63x900
SI 63x1000
SI 63x(+100m/m)
SI 63xS
SI 80x25
SI 80x50
SI 80x75
SI 80x100
SI 80x125
SI 80x150
SI 80x175
SI 80x200
SI 80x225
SI 80x250
SI 80x300
SI 80x350
SI 80x400
SI 80x450
SI 80x500
SI 80x600
SI 80x700
SI 80x800
SI 80x900
SI 80x1000
SI 80x(+100m/m)
SI 80xS
SI 100x25
SI 100x50
SI 100x75
SI 100x100
SI 100x125
SI 100x150
SI 100x175
SI 100x200
SI 100x225
SI 100x250
SI 100x300
SI 100x350
SI 100x400
SI 100x450
SI 100x500
SI 100x600
SI 100x700
SI 100x800
SI 100x900
SI 100x1000
SI 100x(+100m/m)
SI 100xS

Cylinder

TN10x20S
TN10x50S
TN16x20S
TN16x50S
TR 10x20
SC50x50
SC50x100
SC50x150
SC50x200
SC63x50
SC63x100
SC63x200

Sensor

CS1-U
CS1-F
CS1-I
CS1-G

Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn
0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com

CÔNG TY TNHH THỦY LỰC KHÍ NÉN TIẾN PHÁT
6 Đường số 6, Phường Hiệp Phú , Quận 9, TP. HCM
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
<http://khinentienphat.com/>