Bán biệt thự Vincom Village , Sài Đồng LH: 0973.792.859</B> [IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg[/IMG]
Bán biệt thự Vincom Village , Sài Đồng, Sai Dong, Long Bien!
HP4 Ô 5 224m2
Giá gốc 62.92 tr/m2
Tiến độ thanh toán.
Đợt 1: Thanh toán 15% tiến độ đất nêu ở bản đăng ký
Đợt 2: Thanh toán 15% tiến độ đất nêu ở bản đăng ký
Đợt 3: Thanh toán 15% tiền đất cộng thuế GTGT của đợt 1,2,3 trước tháng 2 năm 2012
Đợt 4: Thanh toán 25% tiền đất cộng thuế GTGT trước tháng 4 năm 2012
Đợt 5: 30% tiền đất cộng thuế GTGT trước tháng 7 năm 2012
Tiến độ thanh toán tiền xây dựng
Đợt 1: Thanh toán 50% cộng thuế GTGT
Đợt 2: Thanh toán 50% cộng thuế GTGT

LH: 0973.792.859 Để biết thêm thông tin chi tiêt