dự án vân canh Hud,Vân canh Hud, Vân canh Hud
- Liền kề:LK 39 ô số: 1, 24, 44
DT 185 m2 & 179,5m2
Giá: 47,5 ( vào tên hợp đồng )
Liên hệ: 098.45.999.26 – Anh Nghĩa
Website: http://vinamaxgroup.vn/
************************************************
Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud, Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud, Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud, Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud, Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud, Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud, Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud, Vân canh Hud, dự án vân canh Hud, vanh canh Hud, liền kề vân canh Hud