Bán chung cư Ct6 Văn khê

Tôi đang cần bán CHCC Văn Khê
P9-05, dt 105, 3N/2P, BC ĐB
Gốc 12.1 giá 21bao tên
đóng 90%, chuẩn bị giao nhà
Liên hệ : 0904765873


Chung cu van khe, chung cu van khe. Ct6 van khe, ct6 van khe, chung cu van khe, ct6 van khe, ct6 van khe, chung cu van khe, ct6 van khe, ct6 van khe, ct6 van khe, chung cu van khe, Chung cu van khe, chung cu van khe. Ct6 van khe, ct6 van khe, chung cu van khe, ct6 van khe, ct6 van khe, chung cu van khe, ct6 van khe, ct6 van khe, ct6 van khe, chung cu van khe,