Ban chung cu cao cap time city 458Minh Khai (làm việc với chủ không qua trung gian)

T4 tang 19 can 10 (hang chinh chu)giá gốc 32,7 triet khau 3%(94,4m2)
T6 tang 12 can 9 giá gốc 31,5 ko triet khau chenh 30tr(108,7m2)

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Tùng 0906223368( giá có thể thương lượng)

Tag: chung cư time city, bán chung cư times city, mua chung cư times city, chung cư times city t4, bán chung cư times city t4, chung cư times city t4, ban chung cu times city, mua chung cu times city, chinh chu ban chung cu times city t4, ban chung cu times city t6, mua chung cu times city t4 t6, mua ban chung cu times city, ban chung cu times city,ban chung cu timescity,ban chung cu cao cap times city,bán chung cư cao cấp times city,ban chung cu cao cao timescity,bán chung cư cao cấp timescity