E
m có 29 gốc sanh đã đánh lên, chờ chuyển ruộng, sanh trồng đã lâu năm, rễ cực nhiều tạo điều kiện dễ dàng tạo dáng làng. Không bán lẻ, bán cả với giá 800k/gốc. Chỉ bán tới ngày 28/09/2011, Sau ngày này em không bán nữa mà mang ra ruộng trồng tiếp. Các bác thông cảm, em không trả lời tin nhắn hoặc trả lời trên diễn đàn, bác naÒ CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ: 01234 149 149 HOẶC 098 333 1273.
sAU ĐÂY LÀ 1 SỐ HÌNH ẢNH THẬT: