Tiến độ thi công cc Vinaconex 1 Khuất duy tiến: hiện đã xây đến tầng 18, hoàn thiện và bàn giao nhà tháng 10/2012

Để được tư vấn chi tiết. Xin liên hệ

Mr Thái : 0975 233 339 - Yahoo: vinhkygia - Đảm bào giá thấp nhất thị trường
1, A1/1101 - S= 148.72, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, căn góc, hướng ĐN 2, A1/1401 - S= 148.72, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, căn góc, hướng ĐN
3, A1/1602 - S= 146.72, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, hướng TB
4, A1/2302 - S= 146.72, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, hướng TB
5, B/2703 - S= 115.17, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, hướng ĐN
6, B/2603 - S= 115.17, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, hướng ĐN
7, C2/1401 - S=205.75, 4 phòng ngủ, 1 bếp, 1 khách, 4 vệ sinh, căn góc, hướng ĐN

8, A1/1901 - S= 148.72, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, căn góc, hướng ĐN
9, B/2701- S= 148.64, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ sinh, hướng ĐN
10, C2/12A01 - S=205.75, 4 phòng ngủ, 1 bếp, 1 khách, 4 vệ sinh, căn góc, hướng ĐN
11, C2/1901 - S=205.75, 4 phòng ngủ, 1 bếp, 1 khách, 4 vệ sinh, căn góc, hướng ĐN
14, C2/2101 - S=207.75, 4 phòng ngủ, 1 bếp, 1 khách, 4 vệ sinh, căn góc, hướng ĐN