Bán liền kề khu c Dương Nội 75m2
Hiện nay tôi đang có 2 căn liền kề U1 diện tích 75m2 , đường 25m tại khu phố chợ Đô Nghĩa
Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ anh Đức: 0913811328
Dương Nội 75m2, duong noi 75m2, duong noi duong 25m, ban lien ke duong noi, ban lien ke 75m2 duong noi, Dương Nội 75m2, duong noi 75m2, duong noi duong 25m, ban lien ke duong noi, ban lien ke 75m2 duong noi,Dương Nội 75m2, duong noi 75m2, duong noi duong 25m, ban lien ke duong noi, ban lien ke 75m2 duong noi,Dương Nội 75m2, duong noi 75m2, duong noi duong 25m, ban lien ke duong noi, ban lien ke 75m2 duong noi,Dương Nội 75m2, duong noi 75m2, duong noi duong 25m, ban lien ke duong noi, ban lien ke 75m2 duong noi,Dương Nội 75m2, duong noi 75m2, duong noi duong 25m, ban lien ke duong noi, ban lien ke 75m2 duong noi,Duong noi U1 dien tich 75m2, lien ke U1 duong noi, lien ke u1 dien tich 75m2 duong noi, Duong noi U1 dien tich 75m2, lien ke U1 duong noi, lien ke u1 dien tich 75m2 duong noi,Duong noi U1 dien tich 75m2, lien ke U1 duong noi, lien ke u1 dien tich 75m2 duong noi,Duong noi U1 dien tich 75m2, lien ke U1 duong noi, lien ke u1 dien tich 75m2 duong noi,Duong noi U1 dien tich 75m2, lien ke U1 duong noi, lien ke u1 dien tich 75m2 duong noi,