Bán B5 cầu diễn/ B5 cầu diễn vào tên trực tiếp
Hiện tại chúng tôi đang có các căn hộ thuộc dự án B5 cầu diễn
- 1601; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1507; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 803; 94m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1604A, 95m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 2506; 104m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 607; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 807; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- Tòa CT5C có loại diện tích 75m2 thuộc các tầng 11, 15, 24 (Vào tên trực tiếp với Chủ đầu tư)
Liên hê: Nghĩa 09845.999.26
Website: http://vinamaxgroup.vn/

Tag: B5 cầu diễn, Dự án B5 cầu diễn, B5 cau dien, du an B5 cau dien, B5 cầu diễn, Dự án B5 cầu diễn, B5 cau dien, du an B5 cau dien, B5 cầu diễn, Dự án B5 cầu diễn, B5 cau dien, du an B5 cau dien, B5 cầu diễn, Dự án B5 cầu diễn, B5 cau dien, du an B5 cau dien