Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy. Chung cư xuân thủy. chung cu xuan thuy.


chung cu xuan thuy@@ @@@ giá rẻ . Lh 0976500665@@@@@@.

Hiện nay mình có các căn giao dịch ngay (Chính chủ)
- 10.08 A ; 35 tr/m2
- 16.08 A ; 36 tr/m2
- 12a.02 A ; 35.5 tr/m2
- 21.05 A ; 36 tr/m2
- 14.06 A ; 36 tr/m2
- 17.05 A ; 36 tr/m2
- 9.07 A ; 37 tr/m2
- 12.05 A ; 37 tr/m2
- 20.02 A ; 36 tr/m2
- 14.02 A ; 36.5 tr/m2

LH trực tiếp Mr Thiêm 0976.500.665- 0936.321.233.