Vui lòng lien hệ nhà cung cấp : Phan Nhan Corp 529 Phan văn trị, F7, Q5, HCM Tel: (08) 38722 777 Email:sales_pn@phannhan.vn Web: www.loaamtran.vn
Cung cấp phân phối cable tín hiệu âm thanh 2Cx1.5MM dùng trong hệ thống âm thanh tòa nhà.
Vui lòng xem chi tiết tại: http://loaamtran.vn/vi/phu-kien-am-t...-2cx155mm.html

Vui lòng lien hệ nhà cung cấp : Phan Nhan Corp 529 Phan văn trị, F7, Q5, HCM Tel: (08) 626 12 106 Email:sales_pn@phannhan.vn Web: www.loaamtran.vn