Lk 9 – 15, DT 100m, đường 10,5m, hướng TN, đóng 90%, giá bán 40tr/m2
Lk 9 – 39, DT 100m, đường 12m, hướng TN,giá bán 39tr/m2
Lk 12 – 27 , DT 100m, đường 33m, hướng Đông, giá thỏa thuận