Bán chung cư 609 Trương Định Nam Đô Complex .. chọn căn tầng
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, Chung cu 609 Truong Dinh Nam Do Complex
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh : GP - Invest làm CĐT
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh : tại 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Hiện chúng tôi đang bán các căn hộ chung cu 609 truong dinh lựa chọn căn, tầng tòa CT1 A - B, CT2 A - B vào hợp đồng mua bán với chủ đầu tư :
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh : Giá gốc 24,3 triệu / m2 (đã VAT)
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh : Giá bán 25 đến 25,5 triệu / m2
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh CT1 tầng 4 - 15 diện tích: căn số 1 - 103,5 m2, căn số 2 - 78,8 m2, căn số 3 - 94,2 m2, căn số 4 - 94,2 m2, căn 5 - 93,4 m2, căn số 6 - 93,4 m2, căn số 7 - 96,7 m2, căn số 8 - 93,4 m2, căn số 9 - 93,4 m2, căn số 10 - 102,6 m2, căn số 11 - 85,2 m2
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh CT1 tầng 16 - 25 diện tích: căn số 1 - 142 m2, căn số 2 - 134,8 m2, căn số 3 - 149 m2, căn số 4 - 132 m2, căn 5 - 96,7 m2, căn số 6 - 93,4 m2, căn số 7 - 92,9 m2, căn số 8 - 102,6 m2, căn số 9 - 85,5 m2
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh CT1 tầng 26 - 28 diện tích: căn số 1 - 101 m2, căn số 2 - 97,2 m2, căn số 3 - 96,9 m2, căn số 4 - 108,8 m2, căn 5 - 85,5 m2
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh CT2 tầng 4 - 21 diện tích: căn số 1 - 97,8 m2, căn số 2 - 87,2 m2, căn số 3 - 99,6 m2, căn số 4 - 76 m2, căn 5 - 76 m2, căn số 6 - 88,7 m2, căn số 7 - 75,5 m2, căn số 8 - 97,6 m2
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh CT2 tầng 22 - 28 diện tích: căn số 1 - 97,8 0m2, căn số 2 - 87,2 m2, căn số 3 - 99,6 m2, căn số 4 - 152 m2, căn 5 - 88,7 m2, căn số 6 - 75,5 m2, căn số 7 - 97,6 m2
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Chung cu 609 Truong Dinh : hiện đã thi công gần xong phần móng, tiến độ rất nhanh, dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2013
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
********

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
Anh Giang: 0904. 898. 659


chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest
chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest, chung cu 609 truong dinh, du an 609 truong dinh, 609 truong dinh nam do, 609 truong dinh gp - invest,
------------------------------------