Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH (DAT XANH GROUP)

Thông tin chi tiết :
1/ http://www.youtube.com/watch?v=WWjlzAEp-Is