Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp PLC QnS Mitsubishi chính hãng với

· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.

· Giá rẻ hơn giá thị trường.

· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.

· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.

· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Danh sách sản phẩm PLC QnS Mitsubishi Tiến phát Cung cấp

Q00CPU

Q00JCPU

Q00JCPU-E

Q01CPU

Q01CPU-S2

Q02CPU

Q02CPU-A

Q02HCPU

Q02HCPU-A

Q02HCPU-DEMO-KIT

Q02UCPU

Q03UDCPU

Q04UDHCPU

Q06HCPU

Q06HCPU-A

Q06UDHCPU

Q12HCPU

Q12HCPU-S8

Q12PHCPU

Q12PRHCPU

Q13UDHCPUQ1MEM-128S

Q1MEM-128SE

Q1MEM-1MS

Q1MEM-1MSE

Q1MEM-256S nha dat chinh chu

Q1MEM-256SE

Q1MEM-2MS

Q1MEM-512S

Q1MEM-512SE

Q1MEM-64S

Q1MEM-64SE

Q1MEME-2MS

Q25HCPU

Q25HCPU-S8

Q25PHCPU

Q25PRHCPU

Q26UDHCPU

Q2ACPU-S1 nha dat

Q2AHCPUQ2AHCPU-S1

Q2ASCPU

Q2ASCPU-S1

Q2ASCPU-S5

Q2ASCPU-S6

Q2ASHCPU

Q2ASHCPU-S1

Q2ASHCPU-S124

Q2ASHCPU-S5

Q2MEM-16MBA

Q2MEM-1MBS

Q2MEM-2MBF

Q2MEM-2MBS

Q2MEM-32MBA

Q2MEM-4MBF

Q2MEM-8MBA

Q2MEM-ADP

Q2MEM-BAT

Q312B

Q312B-E

Q312DB

Q32SB

Q33B

Q33B-E

Q33SB

Q35B

Q35B-E

Q35SB

Q38B

Q38B-E

Q38DB

Q38RB

Q3ACPU

Q3MEM-4MBS

Q3MEM-4MBS-SET

Q3MEM-8MBS nha dat

Q3MEM-8MBS-SET

Q4ACPU

Q4ARCPU

Q52B

Q55B

Q612B

Q61P

Q61P-A1

Q61P-A2

Q61SP

Q62AD-DGH

Q62DA-FG

Q62DAN

Q62HLC

Q62P

Q63B

Q63P

Q63RP

Q63SP

Q64AD

Q64AD-DGH

Q64AD-GH

Q64DA-FGQ64DAN

Q64-GH

nha dat ha noi Q64P

Q64PN

Q64RD

Q64RD-G

Q64RP

Q64TCRT

Q64TCRTBW

Q64TCTT

Q64TCTTBW

Q64TD

Q64TDV-GH

Q65B

Q65WRB

Q66AD-DG

Q66DA-G

Q68AD-G

Q68ADI

Q68ADV

Q68B

Q68BAT

Q68DAIN

Q68DAI

Q68DAVN

Q68RB

nha dat ha noi Q6BAT

Q6DIN1

Q6DIN2

Q6DIN3

Q6HLD-R2

Q6KT-TBM08G52

Q6PU

Q6TA32Q6TA32-TOL

Q6TE-18S

Q6TEL

Q7BAT

Q7BAT-SET

Q80BD-J61BT11N

Q80BD-J71BR11

Q80BD-J71GP21S-SX

Q80BD-J71GP21-SX

Q80BD-J71LP21-25

Q80BD-J71LP21G

Q80BD-J71LP21GE

Q80BD-J71LP22GE

Q8BAT

Q8BAT-SET

QA1S33B

QA1S33B-E

QA1S35B

QA1S35B-E

QA1S38B

QA1S38B-E

QA1S65B

QA1S68B

QA65B

QA65B-E

QA68B

QBAT

QC05B

QC06B

QC100B

QC10TR

nha dat video QC12B

QC30B

QC30R2

QC30TR

QC50BQD35ID1

QD35ID2

QD51

QD51-R24

QD54-S1

QD60P8-G

QD62

QD62D

QD62D-S1

QD62E

QD63P6

QD70D4

QD70D8

QD70P4

QD70P8

QD72P3C3

QD75D1

QD75D2

QD75D4

QD75P1

QD75P2

QD75P4

QE71DDE

QG60

QH42P

QI60

QJ61BT11N

QJ61CL12

QJ71AS92

QJ71BR11

QJ71C24NQJ71C24N-R2

QJ71C24N-R4

QJ71C24-R4

QJ71CMO

QJ71DN91

QJ71E71-100

QJ71E71-B2

QJ71E71-B5

QJ71FL71-B2

QJ71FL71-B5

QJ71FL71-T

QJ71FL71-T-F01

QJ71GP21S-SX

QJ71GP21-SX

QJ71LP21-25

QJ71LP21G

QJ71LP21GE

QJ71LP21S-25

QJ71LP25G

QJ71MB91

QJ71MES96

QJ71MT91

QJ71PB92V

QJ71PB93D

QJ71WS96

QJ72BR15

QJ72LP25-25 nha dat chinh chu

QJ72LP25G

QJ72LP25GE

QS001CPU

QS034B

QS034B-E

QS061P-A1

QS061P-A2

QS0J61BT12

QS0J65BTB2-12DT

QX10

QX28

QX40

QX40-S1

QX41

QX41-S1

QX42

QX42-S1

QX48Y57QX50

QX70

QX70-S1

QX71

QX72

QX80

QX81

QX82

QX82-S1

QY10

QY18A

QY22

QY40P

QY41P

QY42P

QY50

QY68A

QY70

QY71

QY80

QY81P-------------------------------------------------

Chi tiết liên hệ

Nguyễn hoàn Nguyên

0918.983.389

--------------------------------------------------Tien Phat Automation Co.,ltd

No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam

Tel : 084.8.5409.3614 , 08.3730.8325, 08.3730.8361 Fax : 084.8.5409.3649

Email:kinhdoanh@tienphat-automation.comchi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website

http://www.tienphat-automation.com/