Spacy Nhật màu đen Xe mới khui thùng hơn 1 năm Xe phụ nữ đi nên được giữ kỹ, rất ít đi. Chưa một lần nào bị quẹt xe hoặc phải đi sửa xe. Ưu điểm đặc biệt của Spacy Nhật là Đi 10 năm cũng không phải sửa chữa gì khác ngoài thay nhớt thay dầu. Nay kẹt tiền cần bán 320 triệu.
Giá còn thương lượng.
Ai có nhu cầu cần mua thì liên hệ qua số: 0983035025-A. Đạt