Cty chúng tôi đang có chương trình khuyn mi
tng 50tr tin ni tht mi căn.

Hãy gi cho mình để biết thêm chi tiết c th và giá gc ca nhà phân
phi,chính ch các bn nhé.

Mr Tiến:0903266629