V trí
+Xóm 1A Đông Ngc T Liêm

+Nht To Đông Ngc T Liêm

Add:S 101-102 G2 Thái Thnh,Đống Đa,hà Ni.
Mr Tiến:0903266629 hoc 0435380634