Cty chúng tôi là chđầu tư và cũng là nhà phân phi chuyên v Chung
Cư Mini,hin nay chúng tôi đang m bán CC Mini thuc khu vc T
Liêm.Vi thiết kế hin đại,CC có cu thang máy,tng 1 có tng hm để
xe và tng 7 làm tum chng nóng.

Các căn có din tích khác nhau,50,71,62,48,34 các bn hãy chn cho
mình căn vi din tích phù hp vi gd mình. Din tích t 34_71m2,giá

680tr(bao gm tt c các loi phí)HĐ kí chính chđầu tư,thanh toán theo nhiu
đợt hp lý.

Cty chúng tôi đang có chương trình khuyn mi
tng 50tr tin ni tht mi căn.

Hãy gi cho mình để biết thêm chi tiết c th và giá gc ca nhà phân
phi,chính ch các bn nhé.

Mr Tiến:0903266629