Giới thiệu dịch vụ doanh nghiệp nổi bật
Dịch vụ Doanh nghiệp nổi bật là gì?
Cập nhật thông tin Doanh nghiệp là dịch vụ chỉ có duy nhất tại hệ thống 1ty.vn.
Tất cả các Doanh nghiệp đều có thể cập nhật thông tin của công ty mình tại mục Doanh nghiệp trên hệ thống 1ty.vn một cách ngắn gọn, xúc tích và có thông tin liên hệ chi tiết. Là cách đơn giản để quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp của mình đến với khách hàng.
Doanh nghiệp nổi bật là dịch vụ hiện thị 9 banner Doanh nghiệp uy tín với vị trí hiển thị tốt nhất trên trang chủ của hệ thống 1ty.vn.
Lợi ích của Doanh nghiệp nổi bật?
Gia tăng mức độ nhận biết của khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn
Tạo sự uy tín về mặt thương hiệu của doanh nghiệp
Cách thức PR đơn giản nhưng mạng lại hiệu quả rất lớn.
Danh sách các doanh nghiệp nổi bật tại www.1ty.vn: