LH: Mr Chung 0938416868
Tại thời điểm hiện tại chúng tôi đang phân phối độc quyền các biệt thự vị trí đẹp giá rẻ nhất thị trường cụ thể chi tiết như sau:
HS2-14 diện tích đất 210,8m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 64,757VND/m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/m2) và tiền xây thô (4triệu/m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường - hướng chính Đông đã có phiếu thu của VinCom.
. HL1-11 diện tích đất 265,9m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 468m2. Giá đất là 64.655VND/m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/m2) và tiền xây thô(4trieu/m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Nam đã có phiếu thu của VinCom.
HL2-06 và HL2-02 diện tích đất 249,4m2 và 250m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 468m2. Giá đất là 65.000VND/m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/m2) và tiền xây thô (4trieu/m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Nam đã có phiếu thu của VinCom.
BL5-06 diện tích đất 230m2.Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 65.000VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô (4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Nam đã có phiếu thu của VinCom.
HS2-9 diện tích đất 210,8m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 64.960VND/m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/m2) và tiền xây thô (4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng chính Bắc đã có phiếu thu của VinCom.
HS2-12A diện tích đất 210,8m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 64.575VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng chính Đông đã có phiếu thu của VinCom.
HS2-8 diện tích đất 181,1m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 63.240VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Bắc đã có phiếu thu của VinCom.
HS1-20 diện tích đất 200m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 63.024VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng chính Nam đã có phiếu thu của VinCom.
10. HS9-37 diện tích đất 225m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 65.960VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Nam đã có phiếu thu của VinCom.
11. HS1-38 diện tích đất 228,3m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 62.930VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự đơn lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Tây Bắc đã có phiếu thu của VinCom.
12. HS4-10 diện tích đất 265,3m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 64.64VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự đơn lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Nam đã có phiếu thu của VinCom.
13. HP4-02 diện tích đất 224m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 64.960VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Tây Bắc đã có phiếu thu của VinCom.
14. HP4-03 diện tích đất 224m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 62.930VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Tây Bắc đã có phiếu thu của VinCom.
15. HS5-08 diện tích đất 293,6m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 64.640VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Nam đã có phiếu thu của VinCom.
16. HS1-04 diện tích đất 200m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cả hầm là 386,5m2. Giá đất là 63.900VND/1m2 chưa bao gồm VAT (500.000VND/1m2) và tiền xây thô(4trieu/1m2). Biệt thự song lập cửa nhà nhìn ra đường hướng Đông Bắc đã có phiếu thu của VinCom.
Và toàn bộ các căn biệt thự thuộc HS9, HL6, HL9, HL7……
LH: Mr Chung 0938416868