CT5 B, S 110m, Can 1A Tang 8 S110m, ban công TN chung cu van khe,giá 21tr/m2</B>
CT6 Văn khê S 125m can 12A04 S 125m, gia 18tr chu thu</B>
</B>