Kiểm định cân ô tô, kiểm định cân bàn, kiểm định cân

Công ty TNHH Quốc Hùng được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo cân điện tử.
Với những cân không đạt độ chính xác theo quy định (ĐLVN-13) sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp không chỉ về mặt pháp lý, tranh chấp, ảnh hưởng uy tín với đối tác mà còn làm that thoát hàng hóa, giảm sức cạnh tranh trên thị trường.
Công ty Cân điện tử Quốc Hùng có đầy đủ lượng quả đảm bảo 20% mức tải max của cân Đúng theo quy trình kiểm định của tổng cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam.
Cân điện tử Quốc Hùng được kiểm định ở các mức cân:
+ Kiểm định cân ô tô: đến 150 tấn ở cấp chính xác 3
+ Kiểm định cân bàn : đến 10 tấn

=======================

=======================

=======================

=======================
http://www.youtube.com/watch?v=_IVdtL_zXr0
=======================
Công ty TNHH Quốc Hùng
86/56 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
ĐT: (08) 38445550 - 38457334 - 293 9145 - 293 9146
Fax: (08) 38445432
Email: quochungscale@hcm.vnn.vn
Web: www.canquochung.vn
www.quochung-scale.vn