Bạn rất muốn vay vốn Ngân Hàng ?
Bạn có tài sản thế chấp vẫn bị NH từ chối ?
Bạn cần tiền mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ?
Bạn cần đáo hạn khoản nợ đến hạn tại ngân hàng ?
Hay bạn nha dat chinh chu cần tiền gấp vào mục đích cá nhân ?


Chúng tôi Có Mối Quan Hệ Tốt với nhiều Ngân Hàng Và Có Nguồn Vốn Nhàn Rỗi Trong Nội Thành Hà Nội.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị dịch vụ:
+ Tư vấn lập hồ sơ vay vốn Ngân hàng.
+ Hướng dẫn, hoàn thiện lập hồ sơ vay vốn Ngân Hàng cho các Công Ty , Doanh Nghiệp, Tư Nhân, (khó được vay vốn NH) để vay vốn ngân hàng.
+ nha dat ha noi Hỗ trợ khách hàng chứng minh thu nhập để hoàn thiện hồ sơ.
+ Đáo hạn ngân hàng và cho vay vốn ngoài giá hợp lý
+ Chứng minh tài chính, tài sản
+ Trả lời kết quả ngay sau khi thẩm định hồ sơ và tài sản, thủ tục nhanh, chi phí thấp
+ Giải ngân ngay lập tức

Chúng tôi có hoa hồng cho người giới thiệu, cần hợp tác với những đối tác có nguồn khách hàng cần vay vốn ngân hàng.


Chỉ nhận hồ sơ trong khu vực Hà Nội (cả nội và ngoại thành)
CÔNG TY TOPBDS VIỆT NAM
172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Call 24/7:
19006606 ext: 188, 113 hoặc 0.16979.18888
Tư vấn hoàn toàn miễn phí