VILLA 1
Diện tích đất: 450m2 – 517m2
Diện tích xây dựng: 279 m2
Tầng trệt: 202m2
Tầng 1: 217m2
Tầng 2: 217m2
Tầng trệt
Tầng 1
Tầng 2


VILLA 2
Diện tích đất: 462m2 – 600m2
Diện tích xây dựng: 208,3 m2
Tầng trệt: 181.7m2
Tầng 1: 171m2
Tầng 2: 194m2
Tầng trệt
Tầng 1
Tầng 2VILLA 3
Diện tích đất: 423m2 – 644m2
Diện tích xây dựng: 227,8 m2
Tầng trệt: 227.8m2
Tầng 1: 227.8m2
Tầng 2: 227.8m2
Tầng trệt
Tầng 1
Tầng 2Hotline:


HOTLINE 0938 255 882