Bán biệt thự Vincom Villlage - Long Biên
HS11 ô 68 diện tích 225m2 giá gốc 64,96tr/m2
HL4 ô16 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HL6 ô15 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HL6 ô16 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HL6 ô18 diện tích 270m2 giá gốc 66,66tr/m2
HL5 ô16 diện tích 225m2 giá gốc 62,93tr/m2
HS11 ô 75 diện tích 234,2m2 giá gốc 64,96tr/m2
Bán giá gốc + chênh lệch thấp
HS1 ô 38 diện tích 228,3m2 giá gốc 62,93tr/m2, hướng TB
HS4 ô 10 diện tích 265,3m2 giá gốc 64,64tr/m2, hướng ĐN
HP4 ô 2 diện tích 224m2 giá gốc 64,64tr/m2 hướng TB
HP4 ô 3 diện tích 224m2 giá gốc 62,93tr/m2 , hướng TB
HS5 ô 8 diện tích 293,6m2 giá gốc 64,64tr/m2 , hướng ĐN
Bán giá gốc + chênh lệch thấp
Liên hệ : 0904122296