Bán Vân Canh Hud
Lk 23 ô 52, đã có hợp đồng, giá 46.5 tr
Lk 32 ô 24 giá 48.5 tr
Lk 34 ô 11 đường 17m giá 48.5
Lk 38 ô 15 giá 45.5 tr
Lk 41 ô 34 giá 46.5 tr
LH. Ms Loan: 0989330580