Khái ni
m sàn giao dch bt đng sn

1. Khái ni
m
Sàn giao d
ch bất động sản là nơi din ra các giao dch bt đng sn và cung cp dch v v bt đng sn”. Còn các tiêu chí hot đng ca sàn, qui chế ca sàn, trách nhim và quyn hn ca sàn như thế nào thì theo qui đnh ca nhà nước.

2. Vai trò c
a sàn bt đng sn
T
t c các giao dch bt đng sn qua sàn s giúp cho nhà nước qun lý được các giao dch bt đng sn t đó nhà nước có nhng chính sách kp thi và chính xác đ điu tiết th trường nhà đt
Nhà n
ước hn chế ti đa tht thu thuế do vic chuyn nhượng, mua bán nhà đt, bt đng sn ngm bên ngoài.

Gi
m đáng k s lượng bt đng snvà tn sut bt đng sn tham gia giao dch t đó giá c s bình n hơn. Vì khi mt bt đng sược giao dch nhiu ln s đy giá lên rt cao, người có tin đu tư nhiu sn phm nay s hn chế rt nhiu do giá c bình n, h thy không có li và s không đu tư trc li.

Gi
m đáng k s lượng người tham gia đu tư vi mc đích kiếm li làm khan hiếm th trường to cơn st. Cơn st bt đng sn‘ làm cho mi người dân phi tìm mi cách đ đu tư kiếm li và làm cho th trường càng st hơn, giá c ngt ngưỡng. Mt khi giao dch được qua sàn người đu tư chu mt khon thuế chênh lch gia giá bán và giá mua lên ti 25%, phi chi phí khon hoa hng, chi phí chuyn nhượng, lãi xut vay… và t đó h cm thy không có hiu qu so vi s vn b ra chưa k ri ro nên s hn chế tham gia và giá c s bình n vi giá tr thc ca th trường.

M
t khi giao dch được qua sàn giá c được công khai, nhiu loi sn phm được gii thiu, thông tin đy đ s tránh được ri ro và thit hi cho các bên giao dch t đó làm lành mnh hoá th trường bt đng sn.

V
vĩ mô sàn giao dch bt đng sn cũng đóng vai trò quan trong trong vic phát trin kinh tế xã hi nói chung và phát trin hot đng bt đng snnói riêng. Vì nếu giá c th trường cao hơn giá tr tht ca th trường dn ti mi người, mi thành phn kinh tế tham gia kinh doanh bt đng sn kiếm li và sao lãng hot đng kinh doanh ca mình làm nh hưởng ti phát trin sn xut to ra sn phm cho xã hi. Giá bt đng sn cao dn ti chi phí sn xut kinh doanh dch v cao và giá thành tăng cao dn đến lm phát tăng. Giá nhà đt, bt đng sn cao làm mt li thế cnh tranh, thu hút đu tư nước ngoài gim do giá nhà đất cao.

Vai trò c
a sàn giao dch bt đng sn cũng góp phn phát trin hot đng ca th trường bt đng sn thông qua vic các hot đng dch v tư vn chuyên nghip hơn to được giá tr gia tăng cho ch đu tư như nghiên cu th trường, tư vn lp d án, thiết kế sn phm,dch d tiếp th, chăm sóc khách hàng và qun lý bt đng sn. To ra nhiu loi hình dch v bt đng sn đang b ng chưa đưa vào hot đng như đu giá, qung cáo, dch v pháp lý, ngân hàng, bo him vv…Tt c dch v này s đy mnh hot đng bt đng sn to giá tr thăng dư cho xã hi và li ích cho ch đu tư và người đu tư.
Liên hệ trực tiếp: Công ty Cổ phần Topbds Việt Nam
Tầng 14, Artex Building, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN
Tel: 04.62737968 - Fax: 04.62737969
Hotline: 19006606 ext 186 (cước 600đ/phút từ ĐTCĐ và 1000đ/phút từ ĐTDĐ)

http://topbds.net ( tng hp )