Chđầu tư:Công ty CP Địa Chính và Phát Trin Đô Th Hà N i(viết tt:H.U.C)
Wedsite http://phattriendothi.com
Công ty chúng tôi hin nay đang bán các căn h Chung cư mini đã xây dng
hoàn thin.
V trí
+Xóm 1A Đông Ngc T Liêm

+Nht To Đông Ngc T Liêm

Add:S 101-102 G2 Thái Thnh,Đống Đa,hà Ni.
Mr Tiến:0903266629 hoc 0435380634