PhÒng ĐÃ cÓ 2 ngƯỜi, cẦn thÊm 1 nam Ở ghÉp.
TiỀn phÒng + ĐiỆn nƯỚc = 1,5tr/thÁng.
PhÒng rỘng rÃi, thoÁng mÁt, de xe thoẢi mÁi
dia chi: Ngay ngà tƯ nguyỄn thỊ thẬp vÀ nguyỄn vĂn linh.
YÊu cẦu: Nam ĐÃ Đi lÀm hoẶc Đi hỌc, khÔng eỎ lÃ, sẠch sẼ, ĐÀng hoÀng... Ưu tiÊn ngƯỜi miỀn trung.
Ai cÓ nhu cẦu liÊn hỆ: HẢi 0919-046-246