Một chiếc xe với cặp chân 22" thì không biết ban do choi 3 cay bip nghe co bac bip do bip thế nào ban do bip nhỉ? Đẹp nhưng đi hơi ồn và cứng.