Tôi đang có khách hàng cần mua nhà khu vực quận cầu
giấy.yêu cầu diện tích khoảng 50m2.ngõ thông thoáng.nhà
khoảng 4 tầng.Qúy anh chị có nhu cầu cần bán xin vui lòng
liên hệ 0904388066.