Điều kiện theo học: Tin học văn phòng, Internet.Giáo trình học: Giáo trình lý thuyết và thực hành do Hoàng Nguyễn biên soạn.Môi trường học:

- 100% thời gian học trên phòng Lab.
- Mỗi học viên được cấp 1 tài khoản Hosting phục vụ cho việc học tập.
- Thực hành thêm giờ miễn phí, không hạn chế: 13h - 15h , thứ hai đến thứ sáu.


Bằng cấp:

- Tham dự trên 80% số buổi học và hoàn tất đồ án cuối khóa, học viên được cấp:
- Giấy chứng nhận hoàn tất khóa học của Hoàng Nguyễn.

Trọn khóa: chỉ với 1,200,000. Đặc biệt giảm 10% học phí cho học viên cũ và giảm 5% học phí cho học sinh, sinh viên hay bộ đôi.


=== Xem tiếp tại website
http://hoangnguyen.edu.vn/khoa-hoc-wordpress.html