Diện tích lô:
- Biệt thự:
bt450 (m2) vênh 7 tỷ
bt400m2 vênh 3,2 tỷ
bt360m2 vênh 2,9 tỷ
bt330m2 vênh 2,6 tỷ
bt279m2 vênh 2,3 tỷ
bt252m2 vênh 2 tỷ
- Liền kề:
lk123(m2) vênh 1,2 tỷ
lk145m2 vênh 1,3 tỷ
Hình thức giao dịch:
vào tên phiếu thu với chủ đầu tư - 10 ngày sau HĐ đặt cọc. - Sau 12 tháng đóng 20% HĐ góp vốn. - Sau 12 tháng tiếp theo đóng 20% HĐ mua bán
Chi tiết liên hệ: 0987.922.748