ChÍnh chỦ bÁn chung cƯ 310 minh khai,
tẦng 15 cĂn 105m giÁ 28tr/m
cĂn 92 m tẦng 9 giÁ 29tr/m
cĂn 105m tẦng 10 giÁ 29 bao phÍ vÀo tÊn
lÀm viỆc trỰc tiẾp chỦ nhÀ.

LiÊn hỆ: 0984201087 gẶp nhung