CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA
Nhà A3P2 – TTGiáo Viên – ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia - Hà Nội
Tel: 043.7549260 – 0982.78.78.41 –0976607660
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
1: Mục Đích:
- Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập Nghiệp Vụ Sư Phạm của tất cả các bạn học viên là học sinh, sinh viên, những người đã tốt nghiệp các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trong cả nước….
2.Đỗi Tượng: Sinh viên các trường Đại học & mọi đối tượng có nhu cầu.
3: Nội Dung:
Ø Bậc I: Học 4 chuyên đề (Dành cho học viên chưa được đào tạo qua trường lớp sư phạm)
- Tâm lý học
- Lý luận giáo dục
- Lý luận dạy học
- Tổ chức và quản lý đào tạo trong trường học
Ø Bậc II: Học 7 chuyên đề (Dành cho học viên đã có chứng chỉ bậc 1).
- Logic học
- Nghiên cứu khoa học GD – ĐT
- Tâm lý học sư phạm
- Tâm lý học nghề nghiệp
- Phương án dạy học bộ môn
- Nghiên cứu đề tài khoa học giáo dục
- Chuyên đề tự chọn
4: Thời gian:
- Bậc 1: Học các buổi tối trong tuần ( Từ thứ 2 – 6)
- Bậc 2: Học vào thứ 7 & CN
5: Học Phí:
- Lệ phí học Bậc I : 1.000.000 đồng(đã bao gồm chi phí cấp chứng chỉ)
- Lệ phí học Bậc II : 1.300.000 đồng(đã bao gồm chi phí cấp chứng chỉ)
6: Giảng Viên: Các giảng viên chính giàu kinh nghiệm của Trường ĐH Sư Phạm II.
7.Đại Điểm Học: Tại các đơn vị hoặc tại giảng đường B2 - Trường ĐH Quốc Gia - Cầu Giấy – Hà Nội.
8.Chứng Chỉ: Sau khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ của Trường Đại Học Sư Phạm II.
Xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA
Phòng 2 – Nhà A3 – TTGiáo Viên – ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia - Hà Nội
Tel: 043.7549260 – 0982.78.78.41 – 0978204236 ( Gặp Mrs Nguyệt)
Website: http://nghiepvusupham.net Email: giaoducvietnam21@gmail.com

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – Nghiệp vụ sư phạm – 0982787841
Cấp chứng chi nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm – 0982787841
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – Nghiệp vụ sư phạm – 0982787841
Cấp chứng chi nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm - 0982787841

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – Nghiệp vụ sư phạm – 0982787841
Cấp chứng chi nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm - 0982787841

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – Nghiệp vụ sư phạm – 0982787841
Cấp chứng chi nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm - 0982787841

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – Nghiệp vụ sư phạm – 0982787841
Cấp chứng chi nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm - 0982787841

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – Nghiệp vụ sư phạm – 0982787841
Cấp chứng chi nghiệp vụ sư phạm – 0982787841 – địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm - 0982787841