Chỉ còn 2.5 tháng nữa là Hầm Thủ Thiêm sẽ thông xe. Cơ hội không thể tốt hơn để đầu tư BĐS tại Trung Tâm tài chính mới của Tp HCM. Khi Hầm Thủ Thiêm đưa vào sử dụng BĐS ở Q.2 chắc chắn ‘SỐT’, Cơ hội không lặp lại lần thứ 2 !!!
Thông tin chi tiết về căn hộ xem tại: http://nhadatnp.com/vn/du-an/petrovietnam-landmark.html
HOTLINE: 0918.696.484 - Mr. Nguyên