Cty chúng tôi là chủ đầu tư và cũng là nhà phân phối chuyên về Chung
Cư Mini,hiện nay chúng tôi đang mở bán CC Mini thuộc khu vực Từ
Liêm.Với thiết kế hiện đại,CC có cầu thang máy,tầng 1 có tầng hầm để
xe và tầng 7 làm tum chống nóng.Liên hệ:0903266629