Điều kiện theo học SEO:

- Có kiến thức về Internet, HTML và CSS

Giáo trình học:


- Giáo trình lý thuyết và bài lab thực hành được biên soạn bởi TRUNG TÂM TIN HỌC HOÀNG NGUYỄN (Chủ biên), CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CHUNG TÂM.

Đối tượng theo học SEO:

- Các đối tượng muốn trang bị kiến thức của một lĩnh vực hoàn toàn mới trong ngành CNTT..
- Các sinh viên cần trang bị thêm kiến thức như là một ưu điểm vượt trội với nhà tuyển dụng.
- Các quản trị website của các doanh nghiệp.
- Các nhân viên tiếp thị của các doanh nghiệp.
..........

ĐẶC BIỆT:


+ giảm 10% học phí khi đăng ký

+ giảm thêm 10% học phí cho học viên cũ

+ giảm 5% học phí cho học sinh, sinh viên hay bộ đội


---- Mời các bạn xem tiếp tại trang web http://hoangnguyen.edu.vn/hoc-seo/kh...imization.html