cần bán Nam An Khánh TT69;75;76 giá gốc 31tr/m2 giá bán 34tr/m2
TT71;72;74 giá gốc 28tr/m2 giá bán 30tr/m2
đã đóng 50% kí HĐ hợp tác đầu tư với SUDICO
LH A Cương 098798757
Sàn giao dịch bất động sản Mecoland
Ngõ 102 Trường Chinh Hà Nội