cho thue can nha 32 m2 huong nam 2,5 tang sach se thoang mat gan duong trung van, cho thue dai han gia 2,5 trieu dong mot thang
xin lien he ngayco lan dt 0983232538