Ban can ho chung cu 11 tang toa CT1 khu do thi Viet Kieu chau au. dien tich 102m2, 2phong ngu,2 ve sinh,ban cong huong dong,cua vao huong Tay,cuoi thang 9 nam 2011 nhan nha.gia 26 trieu/m2
dien thoai lien he: 0915300441