LK Xuân Phương Quốc Hội, LK-D17, S=113m2 x 5 tầng, đường 17m, hướng TN, đã đóng 70%,tháng 11/2011 giao nhà.Giá bán: 67tr/m2
Liên hệ: Phạm Tôn Quyền - 0947 821 223
Tập đoàn BĐS Alatca
Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ.
LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội, LK Xuân Phương Quốc Hội,