Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu, tư vấn và hỗ
trợ các khóa đào tạo từ xa trong nước và quốc tế đã được Bộ Giáo dục và Ðào tạo
châ´p thuận theo công văn số 8621/GDTX ngày 27/9/2002, được sự cho phép của Bộ
Giáo dục và Ðào tạo tại công văn số 999/BGDÐT-ÐTVNN ngày 02/03/2011, Trung tâm
Hợp tác Ðào tạo Quốc tế giới thiệu và hỗ trợ Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh
doanh do Trường Ðại học Nam Columbia đào tạo và cấp bằng tốt
nghiệp.

Chương trình áp dụng phương pháp đào
tạo tiên tiến (E-learning), có sự hướng dẫn trực tiếp của các trợ giảng có trình
độ chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm sư phạm. Văn bằng của Trường Ðại học Nam
Columbia được kiểm định và công nhận chính thức tại Hoa kỳ.

A - Yêu cầu nhập
học:


- Có ít nhất một bằng đại học hệ 04
năm trở lên; hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ
QTKD.


- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530
(PBT) / 197 (CBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.0 trở lên; hoặc vượt qua bài kiểm
tra tiếng Anh COMPASS; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của
Trường Ðại học Nam Columbia.


*Lưu ý: Học viên có trình độ tiếng Anh B
hoặc C có thể tham dự và hoàn thành khoá học bổ túc tiếng Anh (để đáp ứng trình
độ tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Ðại học Nam Columbia).

B - Thời gian
học:


1 - Ðối với người tốt nghiệp đại
học: 18 tháng


2 - Ðối với người đã hoặc đang theo
học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD:


12 tuần / 02 môn học (số lượng môn
học phải hoàn thiện căn cứ vào Bảng điểm Cao học).

C - Học phí toàn khóa:
giảm trên 30% so
với mức học phí chính thức của Ðại học Nam Columbia. Mức học phí chưa bao gồm
tiền sách giáo khoa cụ thể như sau:


1 - Ðối với người tốt nghiệp đại học:
8.830 USD


2 - Ðối với người học hoàn thiện
chương trình Thạc sỹ: 736 USD/01 môn học (tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số
môn học cần hoàn thiện).

Ðể biết thêm chi
tiết, xin liên hệ với Văn phòng Trung tâm Hợp tác Ðào tạo Quốc
tế:


Tại Hà Nội:


Trường Bồi dưỡng Cán
bộ Giáo dục, 67B Cửa Bắc, Quận Ba Ðình


Ðiện thoại: (04)
3734.2846 hoặc 3734.2847; Fax: (04) 3734.2847


Email: citc@fpt.vn - Website:
www.citc.edu.vn


Tại TP. Hồ Chí
Minh:


Trường Cán bộ Quản lý
Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh


Số 7 Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Ðiện thoại: (08)
3910.6350 hoặc 3910.6351; Fax: (08) 3910.6542


Email: citchcm@hcm.fpt.vn -
Website: www.citc.edu.vn